Karácsony Szenteste 2017

Az idei évben Szenteste és Advent utolsó vasárnapja egy napra esett.

Lelkészünk a délutáni Istentiszteleten a hagyományok fontosságáról beszélt, és arról, hogy Karácsonykor “hagyományosan”  együtt vagyunk a családban, együtt vagyunk a templomban. Mily fontos az együttlét! Milyen értéket képvisel! Éljük meg és örüljünk, hogy együtt lehetünk. A templomunk is összetart bennünket már több mint 80 éve.

Ezúton köszönjük Csaba Zsoltnak és Fazakas Andreának, hogy idén is áldozatos munkájukkal, készülődésükkel megteremtették nekünk, hogy együtt lehettünk az Istentisztelet után templomunk előtt. Egy kis forralt bor, tea és sült gesztenye megteremtette a hangulatot és nem rohantunk haza, hanem beszélgettünk és “EGYÜTT VOLTUNK”!

Templom előtti tér

Készületben a templomunk előtti tér

A régi padok is cserélődnek:


Templomunk bejárati köve helyre került!

Kívülről nem nagyon látszik, hogy valami is történt, de az egész kő kb 15cm-ert elmozdult a helyéről az évek alatt, elferdült és idővel meg is repedhetett volna. Mint kiderült, az eső, a gyenge alap és egy nagy gyökér volt az oka. Most kapott új vasalt alapot, és a helyére került a bejáratunk, így szolgálhat a következő 50 évre ismét.

Jövőre, ha a teret lekövezik, ehhez már lehet majd igazodni!

És végül: Nagyon szép lett a tér!

 

 

Reformáció 500 eseménysorozat

Gödöllő így ünnepelt: Kattints ide

Az idei évben egy több napos eseménysorozattal tettük emlékezetesebbé a kerek évfordulót. A sorozat végén került átadásra – a város ajándékaként – a templomunk bejárata előtt lévő Luther-Rózsa kőmozaikból kirakva.

Videók: Luther rózsa  Énekkari szolgálat

 

OKTÓBER 31 – REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

Az ünnepi sorozat zárásaként átadásra került Önkormányzatunk ajándéka, egy mozaik kőből kirakott Luther Rózsa. A Luther-rózsa jelentését legrövidebben egy Luther korabeli vers foglalja össze:

„Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve.”

Csodálhatjuk ezután a városban sétálva, vagy a templomunkba menet, vagy mikor jövünk ki onnan.  És hogy mit is jelentenek a szimbólumok, színek?

János Frigyes választófejedelem pecsétgyűrűt szándékozott ajándékozni Luther Mártonnak. Spengler Lázár városi jegyzőt bízta meg a gyűrű elkészíttetésével. Luther Spenglerhez intézett levelében a gyűrűvel kapcsolatos elgondolásáról ezt írta:

„A kereszt legyen az első, feketén, szívbe helyezve. Ezzel arra akarom magamat emlékeztetni, hogy a megfeszítettben való hit üdvözít bennünket. Ugyanis csak akkor iga­zulunk meg, ha szívből hiszünk. Jóllehet a kereszt fekete, mivel megöl, s ha kell, hogy fájjon is, mégis meghagyja a szívet saját színében. Az igaz ember hit által él, mégpe­dig a Keresztrefeszítettben való hit által.

Ez a szív fehér rózsa közepén legyen, annak a kifejezéséül, hogy a hit örömmel, vigaszta­lással és békességgel ajándékoz meg, és egyenesen egy fehér üde rózsába helyez. Mivel nem olyan békesség és öröm ez, ami­lyent a világ ád, azért legyen a rózsa fehér, és ne piros. A fehér szín ugyanis a lelkek és angyalok színe.

Ez a rózsa égszínkék mezőben legyen, mert az ilyen lelki és hitbeli öröm az eljövendő mennyei örömök kezdete. Ez azonban a lé­lekben és hitben már most megvan, a re­ménység által előre ízleljük, jóllehet most még nem érzékeljük. A mező körül aranygyű­rű legyen: jelezze, hogy ez a mennyei üdvös­ség örökké tart, és nincs vége soha, emellett értékesebb minden örömnél és vagyonnál, amint az arany a legnemesebb és legértéke­sebb fém.”

MEGÚJULT A HONLAPUNK

HONLAPUNK MEGÚJULT!

ilyen volt:

Ezúton szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik segítették a honlap elkészítését.  Isten őrizze meg szeretetüket és áldja meg munkájukat.

Erős vár a mi Istenünk

Testvérgyülekezeti találkozó 2017

Testvér gyülekezeti találkozó Gödöllőn

További képek:  itt

  A gödöllői evangélikus egyházközösség évek óta ápol testvér gyülekezeti kapcsolatot a finnországi forssai gyülekezettel. Ezen kapcsolat révén minden év augusztusában részt vehettünk egy testvér gyülekezeti találkozón, ahol a forssai testvér gyülekezet tagjain kívül, tallini és rigai evangélikus testvérekkel tölthettünk együtt csendes napokat. Az idei évben először a gödöllői evangélikus egyházközösség adott otthont a Testvér gyülekezeti Csendes napoknak augusztus 4-7 között.

Finnországból és Észtországból összesen 20 gyülekezeti tagot láthattunk vendégül. Mivel vendégeink többsége még sosem járt Magyarországon így a hétvége remek alkalmat kínált arra, hogy megismertessük őket a magyar kultúrával és gasztronómiával. Gyülekezetünk lelkes háziasszonyainak és „háziurainak” köszönhetően olyan ételeket kóstolhattak meg, mint a bográcsban készült vaddisznó pörkölt, lecsó, házi kolbász, liba tepertő, és sok finomabbnál finomabb sütemény, amelyeket felsorolni se tudnék. A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai által szervezett táncházban megismerhették a magyar népzene gyöngyszemeit és kipróbálhatták magukat a magyar néptánc világában is. Az estéket pedig magyar, finn és észt egyházi énekek közös éneklésével zártuk.

A Testvér gyülekezeti hétvége kiemelt eseménye volt a többnyelvű istentisztelet, melyet Albert Gábor gödöllői és Eikka Häkärä forrsai lelkészek közösen tartottak, az úrvacsora osztásánál pedig a tallini gyülekezet lelkésznője Saima Sellak-Martinson segédkezett. A tolmácsolásban Albertné Joób Emese volt segítségünkre.

A hétvége kulturális programjaként meglátogattunk olyan UNESCO világörökségi helyszíneket, mint a Duna-partok panorámája a Citadelláról, a budapesti Andrássy Út, illetve egy rövid kirándulást tettünk Szentendre óvárosában. Szentendrén lehetőségünk volt megtekinteni a 2004-ben épült új evangélikus templomot, Horváth-Hegyi Olivér, lelkész kíséretében. Dr. Kertész Botond vezetésével megtekinthettük a reformáció 500. évfordulója alkalmából az Evangélikus Múzeum újonnan megnyílt interaktív kiállítását a Deák Téren.

Máté evangéliumának igazságát átélhettük ebben a néhány együtt töltött napban. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” Bár a gödöllői evangélikus egyházközség egy kicsiny gyülekezet, de a tagjainkban lévő akarás és szeretet lehetővé tette, hogy vendégeink számára felejthetetlen élményekkel teli hétvégét varázsoljon.