Gödöllői evangélikus templom

A templomépítés gondolata

Dr. Horváth Károly gyülekezeti jegyző, Dr. Szentiványi Géza egyházfelügyelő és Pfaff Ottó bátor kezdeményezésének köszönhetően – a 20-as évek közepén vetődött fel Gödöllőn. Az építkezéshez szükséges 43.000 Pengő előteremtéséhez 1926-tól kezdődően egyházi és nem-egyházi akciókat szerveztek itthon és külföldön. A gyűjtést az Állástalan Diplomások Szövetsége és Hadirokkantak Nemzeti Szövetsége tagjain keresztül végezték. A község is az ügy mellé állt, s 1929-ben 98 négyszögöl telket ajándékozott a gyülekezetnek..

Építése

Az alapkőletételre 1929. szeptember 15-én – Dr. Raffay Sándor püspök szolgálatával – került sor.
A falak építését Raffa György, váci építési vállalkozó, a tetőt a pesti Trautman cég, a többi munkát helyi kisiparosok végezték el. A kegyszereket, padokat, csillárt és oltárterítőket helyi családok adományozták. A 16 hónapig tartó építkezést követően – alighogy megszáradt a festék –, 1931. január 18-án Dr. Raffay Sándor püspök felszentelte templomunkat, és megtartotta az első istentiszteletet.
Az ezt követő ünnepi közgyűlésen Dr. Szentiványi Géza felügyelő ismertette a templomépítés történetét, majd – többek között – felszólalt: Chugyik Pál aszódi főesperes az egyházmegye nevében, Dr. Endre László a járás nevében, Dr. Szabó Aladár lelkipásztor a gödöllői református gyülekezet nevében és köszöntőt mondtak a járás és a község nevében is.

A templomunkat Hetzel Frigyes építészmérnök tervezte. A homlokzat közepén nyíló kapu körüli terméskőformák adják az egyetlen faldíszt a torony alján. Kívülről, a csúcsíves toronysisakkal német stílusú neogót, belülről pedig az egyenlőszárú kereszt-alakzattal, ill. a szabályos nyolcszög-formával kifejezetten ókeresztyén-bizánci stílusú.

A templom érdekessége a centrális elrendezés, melynek alaprajza fölé sokszög és sokszögű, kupolás, bordázott famennyezet borul.

Oltárkép

Az oltárkép -mely az imádkozó Jézust ábrázolja- Farádi Veres Izabella festőművésznő alkotása.

Harang és Orgona

1936. június 1-én – az önálló gyülekezetté válás évében – Szentesy Ferenc egy 250 kg-os harangot adományozott a gyülekezetnek, melyet 1996 elején, a felszentelés 65. évfordulójára villamosítottuk.

Ugyan ebben az évben megvásárolták az első templomi hangszert is: egy nagyobb teljesítményű harmóniumot. Orgonát csak jóval később, a templomszentelés 50. évfordulójára – 1981-ben – sikerült vásárolni a gödöllői evangélikusoknak, melyet Tarnay Endre fővállalkozó és Soós Péter kivitelező orgonaépítő mesterek készítettek el.

A mechanikus, csúszkaládás egymanuálos, pedálos orgona, 8 sípsoros, villanyfújtatásos hangszer – alkalmazkodva a templomtér méreteihez – a középnagyságú orgonákhoz tartozik. Mára már elöregedett, az eredetileg is 3 orgonából összerakott hangszer. Gyülekezetünk folyamatosan nézi, keresi új orgonáját.

Éjszakai kivilágítás

2000 Adventjétől Templomunk – az önkormányzat jóvoltából – éjszakai kivilágítást kapott.

Fűtés

2014-ben a hívek adományából és az önkormányzat támogatásával fűtés került a templomba, amelyet 2016-ban korszerűsítettünk és automatizáltunk, jelenleg mindenki örömére jól működik.

Kőmozaik Luther-rózsa a templomunk előtt

2017-ben ünnepeltük a Reformáció 500. évfordulóját. Az ünnepi alkalomra Gödöllő város Önkormányzata segítségével készült el a kőmozaikból kirakott Luther-rózsa.

A Luther-rózsa jelentését legrövidebben egy Luther korabeli vers foglalja össze: „Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve.”

Ugrás az eseményre

TERVEINK

A templom előtti tér leburkolása: 2018-ra volt tervezve, de sajnos elmaradt. Reméljük hamarosan megvalósulhat a belváros vízelvezetés korszerűsítésével együtt. Szeretnénk egyidejűleg a templom környezetének is a parkosítását.

A tető pala fedését tervezzük új, korszerű fedésre cserélni, hogy továbbra is védje, óvja templomunkat. A felújítás finanszírozására 2017-től céladományos gyűjtést indítottunk, több jótékonysági koncertet is tartottunk templomunkban. Reményeink szerint 2019-ben megvalósulhat a beruházás.

Orgona: az 1981-ben “összerakott” orgonát – amely 3 különböző orgonából lett összeépítve – szeretnénk idővel lecserélni egy olyan hangszerre, amely az Istentiszteletek szolgálata mellett koncertek megtartására, zeneiskolás diákok oktatásra is használható lehetne.

Gyülekezeti terem: A parókia első, régi vályog épület helyén szeretnénk felépíteni egy modern, a közösséget szolgáló épületet.

Ugrás az adományokra