Az egyházfenttartói járulékról és a gyülekezet támogatásáról

Gyülekezetünk fenntartásának legfontosabb anyagi forrása híveink adománya, amelyek:

  • az istentiszteletek perselypénze (vasárnapi offertórium)
  • egyházfenntartói járulék (lelkészi hivatal pénztárába befizetve vagy csekken feladva vagy banki utalással – számlaszám: 11742049-20126302-  fizetve)

Ezek nélkül gyülekezetünk nem tudná ellátni feladatait, nem lenne „működőképes”. Közösségünk tagjainak befizetései teszik lehetővé azt is, hogy nehezebb sorsú testvéreinken segíthessünk.

Fontos tudni, hogy a Gödöllői Evangélikus Egyházközség nem részesül semmilyen állami vagy közegyházi forrásból, így teljesen önellátó. Híveink adományát a parókián egy helyiség bérbeadásából befolyó szerény összeg egészíti ki.

Működésünk fenntartásáért fedeznünk kell nagyon sok költséget, mint a vizet, villanyt, gázt, biztosítást, postát, telefont. Ezek mellett fizetünk a megyei és országos egyház részére. Gyülekezetünk fenntart egy lelkészt, fizeti a kántort, énekkarunknak karvezetőt. Elengedhetetlen a folyamatos karbantartás is, amelyre már nem igen jut fedezet, így megújulni, szépülni, modernizálni már nem igen tud gyülekezetünk!

Egyházfenntartói járulék

Kérem a híveket, hogy segítsék gyülekezetünket. A legegyszerűbb fizetési mód egy állandó havi átutalás beállítása, amely minden hónapban segíti gyülekezetünk működését és kiszámíthatóságát.

Gödöllői Evangélikus Egyházközség
számlaszám: 11742049-20126302

Sokszor fölteszik a kérdést: Mennyi az egyházfenntartói járulék előírt összege?

Erre központi előírás nincs, de segítségképpen:

Aktív keresők esetében minimum havi 2000 Ft
Nyugdíjasok esetében havi 1000 Ft.

Természetesen minden adományt köszönettel fogadunk, és köszönettel vesszük azoknak, akik megtehetik, ha a fent említetteknél nagyobb összeggel segítik gyülekezetünk fenntartását, működését, életét.

Köszönet minden támogatónak és segítőnek a gyülekezet nevében!

Erős Vár a mi Istenünk
Gödöllői Egyházközség Vezetősége