Istentiszteletek

Gödöllőn templomunkban minden vasárnap 10:00 órai kezdettel tartunk istentiszteletet.

Gyermekeinket is szeretettel várjuk minden vasárnap. Ők is az istentiszteletet templomunkban kezdik, majd az első ének után átsétálnak a parókiára a Gyermekbibliakörre. Ott az ő nyelvükön ismerkedhetnek meg a Biblia történeteivel, játékosan.

Úrvacsorai Istentiszteletre minden hónap első vasárnapján kerül sor.

8:30 Veresegyház Evangélikus Templom
10:00 Gödöllő Evangélikus Templom
(Gyermekeink is a Templomban kezdenek, majd az éneklés után a gyülekezeti teremben Gyermek Bibliakör-re átvonulnak)
11:45 Isaszeg Isaszeg református gyülekezeti terem

Minden hónap második vasárnapján Családi Istentisztelet 17:00-i kezdettel