Keresztelő

Kedves keresztelőre készülődő Család!

Szeretettel köszöntjük Önöket e nagyon szép alkalomból, mikor gyermekük megkeresztelésére kerül sor. Az élet ajándék, amit hálás szívvel fogadhatunk el Isten kezéből. Gyermekük életét is Neki köszönhetik, Istentől kapták, Ő ajándékozta meg Önöket Vele. Gyermekükkel Isten házába belépve, kérjük, fogadják el tőlünk a keresztelőre vonatkozó néhány tanácsunkat, kérésünket!

  • a keresztelő az istentisztelet része, tehát megfelelő ruházatban, csendesen figyelve kérjük ezen részt venni;
  • a család tagjai az első padsorokban szíveskedjenek helyet foglalni, hogy megfelelően lássák a történteket, így felállással, mozgással nem zavarják a szertartást;
  • tudjuk, a családtagok közül sokan szeretnék megörökíteni e jeles pillanatokat, mégis a keresztelő szentségének, meghittségének tiszteletben tartása érdekében csak egy fotóst és egy videóst szíveskedjenek erre megkérni;
  • ha virággal szeretnék az oltárt díszíteni, azt kérjük, egyeztessék a gyülekezet gondnokával vagy a pénztárossal;
  • a keresztelés megkezdésekor az oltár elé – a lelkész felkérésére – a szülők, a keresztszülők álljanak a keresztelendő gyermekkel; (természetesen a testvérek is a szülők mellé állhatnak)
  • a keresztelői kérdésekre adott válaszokat a szülők, keresztszülők hangosan, érthetően, a gyülekezet számára is hallhatóan mondják.

Köszönjük megértésüket, Isten áldását kérjük mi is gyermekük és a család életére:

Evangélikus Gyülekezet