Tisztviselők

Lelkész Albert Gábor
Felügyelő Papp Zoltán
Másodfelügyelő Dr. Szabó Tibor
Gondnok Csaba Zsolt
Pénztáros Molnárné Salavári Katinka
Kántor

A lelkészi munkát a 23 fős presbitérium segíti